Yrittäjät haluavat olla vahvasti mukana tuottamassa ja kehittämässä hyvinvointialueen palveluita

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestivät paneelikeskustelun, jonka aiheena olivat kokemukset hankinnoista ja kehitysnäkymät Pohteella.

Keskusteluun hankinnoista hyvinvoitialueella osallistuivat Luukas Hintsala (Lääkärisi Oy), Riku Laine (Easymove), Jaana Leino (Muutosmatka) Heli Ojamaa (Toimivax Oy) ja Seppo Pekkala (Alarm Stables Oy). Kuva: Sari Reinikainen-Laine.

TOTTA VAI TARUA?

Pohteen (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen) kilpailutukset toteutettiin niin, että niihin oli yrittäjillä helppo osallistua?

Pohteella on käytettävissä riittävästi palveluseteleitä ja ostopalveluita asiakkaan valinnanvapauden toteutumiseksi?

Nämä väittämät esitettiin virittämään Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämää paneelikeskustelua, jonka aiheena oli kokemukset hankinnoista ja kehitysnäkymät Pohteella. Vastaus väittämiin mukana olleilta pienyrittäjiltä oli EI, sillä osallistumisen kilpailutuksiin ovat monet kokeneet monimutkaiseksi ja byrokraattiseksi prosessiksi.

Ostopalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta toivotaan lisää ja palveluseteleitä asiakkaiden käyttöön enemmän. Palveluseteleiden arvon pitäisi olla myös sellainen, että yrittäjille työn tuottaminen on kannattavaa. Palvelusteleitä voisi olla myös eri suuruisia.

Alkuvuosi on koettu epävarmaksi, koska sopimukset yksityisten palveluntuottajien kanssa ovat olleet auki ja yrittäjien on ollut vaikeaa varautua tulevaan epävarmassa tilanteessa. Joillakin yrittäjillä on myös maksuja saamatta tehdystä työstä.

Osin sopimuksia on päästy solmimaan tai niitä ollaan tekemässä. Palveluseteleitä on ollut käytössä paikoin niiden kriteereiden mukaan, mitä kunnissa on ollut käytäntönä. Pohteella otetaan käyttöön yhtenäiset palvelusetelit koko hyvinvointialueella, kun päätökset palvelukokonaisuuksista ja seteleiden arvosta tehdään.

Ymmärrystäkin suuressa muutostilanteessa yrittäjiltä löytyi. Kyseessä on valtava uudistus, kun vuoden alusta käynnistetyllä Pohteen hyvinvointialueella on harmonisoitavana 19 soteorganisaatiota ja kaksi pelastuslaitosta yhdeksi kokonaisuudeksi. Luotu on myös kokonaan uusi hallinnon taso. Henkilöstöä Pohteella on 18 500 ja 2 miljardin euron budjetti. Ostopalveluja hankitaan 20 prosentin osuudella budjetista.

Pohteen alueella on noin 300 sote- ja hyvinvointialan yrittäjää sekä 200 kuljetusalan yritystä. Yrittäjien näkökulmasta jonkinlainen siirtymäaika olisi ollut tarpeen, sillä alkuvuoden katkeamalla on ollut vaikutusta myös asiakkaisiin.

Iso haaste Pohteen alueella on myös kuljetuspalveluiden yhtenäistäminen. Pohjolaisille hyvinvointialueille on hankkeilla yhteinen matkapalvelukeskus. Kuljetusten osalta pienet taksiyrittäjät kantavat huolta pääsystä mukaan kuljetuksiin.

MONITUOTTAJUUS AGENDALLA

– Tärkeä asia on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta on päätetty, mutta asioita ratkeaa vasta nyt vaalien jälkeen uuden hallituksen tekemien linjausten mukaan, sanoi hyvinvointialue Pohteen johtaja Ilkka Luoma.

Sekä Luoma että Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto totesivat, että monituottajuus ja kumppanuusajattelu kuuluvat vahvasti Pohteen toimintasuunnitelmaan. Palveluita tuotetaan oman toiminnan ohella ostopalveluina yksityisiltä ja kolmannen sektorin toimijoilta.

Yrittäjät toivovat ripeää aikataulua sopimuksiin. Byrokratia ja hakuprosessi on koettu varsin monimutkaiseksi, ja siihen voisi tulla selkeyttä. Yrittäjät ovat halukkaita olemaan mukana kehittämisprosesseissa alusta alkaen ja hankinnan eri vaiheissa.

Pohteen edustajat vakuuttivat, että palveluntuottajien kanssa ollaan säännöllisesti markkinavuoropuhelussa ja yhteistyötapaamiset hankinnan aikana kuuluvat toimintaperiaatteisiin. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on pitänyt myös säännöllisesti yrittäjille soteinfoja.

Haukiputaan yrittäjien puheenjohtaja Seppo Pekkala on Yrittäjien Sosiaalija terveysvaliokunnan jäsen ja oli yksi panelisteista. Hän kertoi oman Alarm Stables Oy:n osalta, että sopimus toimintaterapiapalveluista on juuri saatu solmittua. Kilpailutusprosessi tuntui monimutkaiselta ja hankalalta. Onko sama rulijanssi edessä 2–3 vuoden kuluttua?

Pekkala kuten muutkin panelistit totesivat, että palvelusetelin arvo tulisi olla sellainen, ettei sillä ajeta pienyrittäjiä ahtaalle. Kriteereihin toivotaan myös enemmän selkeyttä, mitä vaatimuksia yrittäjiltä edellytetään.

Yrityksissä ihmetellään sitä, että mikäli tekijällä ei ole kahden vuoden työkokemusta, laskusta miinustetaan 10 prosenttia. Yrityksissä on asetettava kokenut mentori näissä tapauksissa, mikä on pois muusta työajasta. Pohde itse käyttää omissa palveluissaan opiskelijoita laajastikin.

Yrittäjät toivovat ripeää aikataulua sopimuksiin. Byrokratia ja hakuprosessi on koettu varsin monimutkaiseksi, ja siihen voisi tulla selkeyttä. Yrittäjät ovat halukkaita olemaan mukana kehittämisprosesseissa alusta alkaen ja hankinnan eri vaiheissa.

VUOROPUHELU TOIMII

Elinkeinopolitiikan asiantuntija Henrik Wikström Suomen Yrittäjistä sanoi, että uuden hallituksen linjaukset ja hankintalain päivitys on ratkaiseva tulevan suhteen ja uusia linjauksia voi tulla. Valmistelu Pohteella on pitkällä toisin kuin muilla hyvinvointialueilla ja vuoropuhelu toimii.

Wikström nosti esille In-House-yritykset ja suuren innon niiden perustamiseen. InHouse-yritys on kunnan tai kuntayhtymän omistamista yritys, joka voi toteuttaa hankinnat ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. Huolestuttava suuntaus on, että näitä yrityksiä on perustettu tiiviiseen tahtiin ilman, että olisi tehty kattavaa markkinakartoitusta alan palvelun tarjoajista.

Wikströmin mukaan oleellista on, että hankintoja jaetaan osiin, jolloin pienemmätkin yritykset pääsevät mukaan kilpailutukseen. Ilkka Luoma sanoi, että hankintojen jakaminen osiin on edistänyt hyvin monituottajamallia Pohteella.

Merkittävää edellytys palveluiden tuottajilta jatkossa on yhtenäiset potilastietojärjestelmät ja Kanta-yhteensopivuus, jolloin potilastiedot seuraavat asiakasta. Iso haaste Pohteen alueella on myös kuljetuspalveluiden yhtenäistäminen. Pohjoisille hyvinvointialueille on hankkeilla yhteinen matkapalvelukeskus. Kuljetusten osalta pienet taksiyrittäjät kantavat huolta pääsystä mukaan kuljetuksiin.

Kilpailutukseen ja sopimusten solmimiseen vaikuttavat merkittävästi vastuuja valvontakysymykset. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on hyvinvointialueella.

– Hankinta ja valvonta käyvät käsi kädessä, ja jatkossa valvontavelvollisuus korostuu entisestään, sanoi Pohteen hankinta- ja valvontajohtaja Arja Heikkinen.

Valvontavastuuta on myös siirtynyt Aluehallintovirastolta Pohteelle. Valvonnalla turvataan se, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut laadukkaasti, turvallisesti, yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti. Valvonta ja laatuvaatimukset ovat yhtäläiset, olipa kyseessä Pohteen oma, palvelusetelituotanto tai ostopalvelut.

Vaikka avoimia kysymyksiä voi olla vielä paljon, paneelikeskustelussa todettiin hyvässä hengessä, että kaikilla tahoilla on yhteinen tavoite ja päämäärä tuottaa hyvin ja laadukkaasti sotepalveluita.

 

Teksti Auli Haapala, Kuva Sari Reinikainen-Laine


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia