Yrittäjän työtulo määritellään nyt aiempaa tarkemmin

Tarkistusprosessi ollut käynnissä syksyn ja loppuvuoden ajan.

LähiTapiolan Riikka Vuolle oli Yrittäjän päivän aamupalalla kertomassa haukiputaalaisille yrittäjille YEL:in uudistuksesta sekä sen vaikutuksista ja toimista, joihin yrittäjien olisi syytä sen suhteen ryhtyä. Haukiputaalla yrittäjiä puhutti muun muassa työtulon ilmoittamisen hankaluus sekä se, mitä YEL-maksun jaksaminen lopulta hyödyttää.

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan yrittäjän eläkelain uudistus, jossa säädettiin muun muassa työtulojen tarkistamisesta. Uudistuksen taustalla on tarve tarkistaa niitä työtuloja, jotka eivät vastaa yrittäjän työpanosta.

– Yrittäjien sosiaaliturvan perustana oleva työtulon on pysyttävä ajan tasalla suhteessa liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus, sillä vakuutuksen työtulo vaikuttaa yrittäjän vakuutusmaksuun, sosiaalietuuksiin ja eläkkeeseen. Sen vuoksi on olennaista, että työtulon taso vastaa mahdollisimman hyvin todellisen työpanoksen arvoa, kertoo yhteyspäällikkö Niko Lassila Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elosta.

Uudistuksella halutaan parantaa yrittäjien eläketurvaa ja yhdenmukaistaa YEL-vakuutuksen työtulon määrittely eri eläkeyhtiöissä. Uudistuksessa on keskitytty työtulon määrittämiseen ja tarkistamiseen, koska on yleistynyt, ettei yrittäjän työtulo vastaa hänen työpanoksensa todellista arvoa. Monen yrittäjän työtulo on tutkitusti matalampi kuin laki edellyttää. Tämä jättää yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan alhaiseksi ja jälkeen muista väestöryhmistä.

Yrittäjien työtulojen tarkistaminen aloitettiin kesäkuussa. Laaja tarkistusprosessi on ollut käynnissä syksyn ja loppuvuoden aikana.

– Tarkistuserät on saatu hoidettua suunnitellusti ilman asiakaspalvelun tai työjonojen ruuhkautumista. Työtulojen tarkistukset alkavat tämän vuoden osalta olemaan loppusuoralla, Lassila sanoo

Hänen mukaansa yrittäjät antoivat hyvää palautetta siitä, että tarkistukseen vastaaminen verkkopalvelussa oli sujuvaa.

– Laskurissa on vielä kehittämistä. Laskuri ei ole aina esimerkiksi tunnistanut sitä, mikä osaomistajien kohdalla on yrittäjän työn alaista työtä. On voinut käydä niin, että tällaisissa tapauksissa kyseinen henkilö ei ole yrityksessä yrittäjän asemassa. Laskurin korjaus on vireillä.

Eläkkeiden kustantamiseen osallistuvat YEL-eläkelaitokset. Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon yrittäjien YEL-eläkelaitoksille maksamat vakuutusmaksut eivät riitä. Suomessa valtio on osallistunut YEL:n kustantamiseen vuodesta 1979 lähtien. Valtion osuus on käytännössä noussut koko tuon ajan. Vuonna 2022 valtion osuus YELeläkkeistä oli jo 402,3 miljoonaa euroa. Uudistuksella halutaan vaikuttaa myös siihen, että valtion osuus kohtuullistuisi.

Vuonna 2023 valtio vastaa arviolta 32 prosentista yrittäjän eläkelain YEL:n mukaan kertyneistä eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä. Maatalousyrittäjien MYEL:n mukaan kertyneistä maksetuista eläkkeistä vastaava valtion korvausaste on arviolta 85 prosenttia vuonna 2023. (Lähde: Eläketurva)

 

Työtulon tarkistus

  • Tarkistamiseen vaikuttaa yrittäjän työtulon suuruus sekä se, milloin työtuloa on viimeksi päivitetty olennaisesti. Tarkistaminen etenee kaikissa eläkeyhtiöissä vaiheittain.
  • Tänä vuonna (2023) tarkistetaan alle 15 000 euron työtulot. Näiden osalta tarkistukset ovat jo loppusuoralla.
  • Vuonna 2024 alle 25 000 euron työtulot.
  • Vuonna 2025 yli 25 000 euron työtulot.
  • Edellä mainitun suuruisia työtuloja ei kuitenkaan tarkisteta, jos työtuloa on päivitetty olennaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan tässä yli 15 prosentin muutosta.

Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia