Onnistuja – minä hyvinvoiva yrittäjä -hanke käynnistyi!

Pohjois-Pohjanmaan alueella on tehty useita kyselyjä yrittäjille, joista on selvinnyt, että yli puolet vastaajista on kokenut haasteita jaksamisessaan. Lisäksi kolmannes kertoi, ettei ollut osannut hakea apua tilanteeseensa. Yritysten kasvun esteenä ilmeni keskeisenä maininta omasta jaksamisesta.

Yrittäjänkin hyvinvointiin kuuluu ehjä perhe-elämä. “Yrittäjän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumisen vaikutukset ulottuvat hänen itsensä lisäksi hänen asiakkaisiinsa, mutta ennen kaikkea hänen läheisiinsä”, kirjoittaa Katri Virtanen.

Onnistuja – minä hyvinvoiva yrittäjä! -hanke kohdennetaan kaikille yrittäjille Pohjois-Pohjanmaalla, mutta ensisijaisesti toivotaan yksin-, mikro- ja pienyrittäjiä mukaan osallistujiksi.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien hyvinvointialan yrittäjien toimesta. Yrittäjien kerääminen ja ensimmäiset kilpailutukset toteutetaan kuluvan syksyn 2023 aikana. Toiminnan sisältöinä ovat muun muassa eri hyvinvoinnin osa-alueilla yksilö- ja vertaisryhmätoiminnat sekä webinaarit.

Toimintamuotoina ovat mm. kehon hyvinvointia ja huoltoa tukevat fysioterapeuttiset ja keho-orientaatioon perustuvat menetelmät, työhyvinvointia tukevat työnohjaus- ja valmennuskeskeiset työskentelytavat sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat luontoyhteys ja kestävä kehitys -toimintamenetelmät. Hankkeen vaikuttavuuden seurantaan keskitytään erityisesti.

Hankkeen aikana syntyneet uudet verkostot auttavat yrittäjää jakamaan yrittäjän arkea toisten yrittäjien kanssa myös hankkeen jälkeen. Yrittäjän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumisen vaikutukset ulottuvat hänen itsensä lisäksi hänen asiakkaisiinsa, mutta ennen kaikkea hänen läheisiinsä.

Hankkeen tuloksena tullaan luomaan toimintamalli, jolla tavoitetaan yrittäjät osallistumaan ja vaikuttamaan hyvinvointiinsa.

Hankkeen Onnistuja – minä hyvinvoiva yrittäjä! (S30339) toteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja toimintaan on saatu Esr+ – rahoitusta ajalle 1.10.2023–30.9.2025. Erityistavoite 4.2 korostaa Uutta osaamista työelämään. Ollaan yhteydessä!

 

Katri Virtanen
Hankkeen projektipäällikkö
katri.virtanen@yrittajat.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia