Maakunnan tulevaisuus rakennetaan yhdessä toimimalla ja tekemällä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine pohtii kolumnissaan maakunnan tulevaisuutta.

Alueen yrittäjät ovat jo useiden vuosien ajan tottuneesti antaneet oman asiantuntevan näkemyksensä vastaamalla erilaisiin alueen tulevaisuuden näkymiä kartoittaviin kyselyihin ja toimimalla aktiivisesti erilaisissa luottamustehtävissä. He ovat vuosikymmenien ajan vastanneet kaksi kertaa vuodessa toteutettavaan yrittäjäjärjestön Pk-yritysbarometriin antamalla oman arvionsa tulevasta talouden näkymästä, samoin joka toinen vuosi tehtyyn kuntien elinvoimaa kartoittavaan Kuntabarometri –kyselyyn. Tämän lisäksi he ovat vastannet alueen yritysten kasvunäkymiä kartoittavaan Kasvun suunta -kyselyyn sekä muihin aluejärjestön ja Suomen Yrittäjien ajankohtaiskyselyihin.

Aikaa on käytetty myös vaikuttamalla erinäisissä luottamustehtävissä. Kaikki haluavat tietää, mitä yrittäjä jo tietää tai on havainnut toimintaympäristössään. Yrittäjiä kuunnellaan herkällä korvalla kaikkien elinkenotoimijoiden parissa, kunnissa ja kaupungeissa koko valtakunnassa. Tarvitsemme siis yrittäjän näkemystä.

Olemme tälle syksyä saaneet uutisia isojen investointien käynnistymisestä maakunnassamme. Nyt katse pohjoiseen on käännetty koko maata koskevan huoltovarmuuden ja tavaroiden liikkumisen näkökulmasta.

Osa yrityksistä ja yrittäjistä on osannut ennakoida liiketoiminnassaan maakuntaan ja lähialueelle tulevien investointien mahdollisuudet, isot ja pienet. Epävarmalta näyttävän tulevaisuuden pohtimisen sijaan yrittäjät ja yritykset ovat keskittyneet omaan tekemiseensä. Näin on tehty siitäkin huolimatta, että epävarmuuksista suurimman aiheuttaa useissa yrityksissä energian hinnan raju nousu, mikä vaikuttaa kannattavuuteen ja toimintaedellytyksiin. Omia investointeja on voitu joutua lykkäämään materiaalipulan ja hintojen nousun vuoksi, mutta ne odottavat oikeaa hetkeä.

Samaan aikaan yritykset painivat lähes koko maakunnassa ja maassa osaavan työvoiman saatavuuden haasteiden kanssa. Inflaatio madaltaa talouskasvua ja päätökset yritystoiminnan lopettamisestakaan eivät ole poissuljettuja. Rohkeat päätökset ja strategiset ratkaisut kertovat valmiudesta tehdä oikeita havaintoja ympäristöstään, kyvykkyydestä tehdä päätöksiä ja muodostaa realistista näkemystä tilannekuvasta.

Alati muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta yrityksissä tehdään jatkuvasti kokeiluja, mikä toimii ja mikä ei. Yritykset ja yrittäjät heittävät verkkoja vesille, kuunnellaan ja keskustellaan toisten yrittäjien, työtekijöiden ja eri aloilla toimivien ihmisten kanssa.

Yrittäjät verkostoituvat rohkeasti, eivätkä pelkää keskustella myös erilaisen näkemyksen omaavan henkilön kanssa. Toimitaan eri tavalla kuin muut ja hyväksytään vaihtoehtona sekin, että aina ei osuta maaliin. Kokeilemalla ja toimimalla usein yrittäjä huomaamattaan kerää valtavasti tietoa ympäristöstään, jakaa sen toiselle yrittäjälle, jotka yhdessä tai ryhmässä pohtivat asiaa.

Yrittäjäjärjestö tarjoaa yrittäjille yhden alustan, jossa on mahdollista tavata erilaisia ihmisiä, vaikuttaa, kerätä tietoa ja kasvattaa tiedon määrä yhdessä toisten yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Yrittäjän aktiivisuus palkitaan, yrittäjälle kertyy toimiessaan ympäristöstään tietoa sekä näkemystä ja laaja-alaista osaamista vaikuttamalla ja yhdessä tekemällä. Yrittäjän näkemystä tarvitaan yhdessä muiden toimijoiden ja tekijöiden kanssa, kun on ratkaistavana isoja kysymyksiä, kuten kuntien ja kaupunkien elinvoimaan liittyviä, tulevia talouden näkymiä, investointeja, hyvinvointialueen ratkaisuja palvelujen osalta tai vaikuttamistyötä yrittäjäjärjestössä ja muissa luottamustehtävissä.

Yrittäjät haastavat itseään jatkuvasti toimimalla, osallistumalla ja tekemällä yhdessä. Näin he pystyvät muodostamaan näkemyksen, millä on kysyntää, kun halutaan tietoa, jolla vaikutetaan oman yrityksen, alueen, maakunnan ja valtakunnan tulevaisuuden asioihin.

Sari Reinikainen-Laine
yhteyspäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia